Om Anleggsgartnar Baarøy as

Bli betre kjent med kven vi er!

Anleggsgartnar Baarøy AS driv med utforming av utearealer og utfører alt innan park- og hagearbeid. Vi held til i Førde men opererer over heile tidlegare Sogn og Fjordane fylke. Oppdrag som vi typisk utfører, er steinleggjing, planting, gjerde- og murararbeid. Våre kundar er offentlege verksemder og private. Anleggsgartner Baarøy AS har sentral godkjenning frå Direktoratet for byggkvalitet. Fordelane med å velje oss er at vi har god kunnskap, gode fagfolk og lang røynsle innan faget.
Firmaet vart stifta som eit enkeltpersonforetak av Tormod Baarøy i 2005 men vart endra til eit aksjeselskap i 2011. Tormod fekk fagbrevet i anleggsgartnarfaget i 2002. Anleggsgartnar Baarøy AS blei medlem i Norske Anleggsgartnarar, Miljø- og Landskapsentreprenørar (forkorta NAML) i 2012. Vi har idag 15 ansatte. 2 i administrasjonen, 1 på lager og 12 i produksjon. Derav 6 med fagbrev som anleggsgartner og 3 lærlinger. I tillegg har vi innom ein del sesongarbeidere og elever på utplassering. Verksemda held hus i Førde, men tek oppdrag over heile tidlegare Sogn og Fjordane. Bedrifta har godkjent ansvarsrett ved utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1, og er godkjent lærebedrift i anleggsgartnarfaget.

Me har gode IK- og HMS-system for å sikre god kvalitet på arbeidet me utfører, og ta vare på gode arbeidsforhold.
Mesterbrev innan anleggsgartnarfaget

Kvalitetssikra ekspertise

Anleggsgartnar Baarøy AS er stolte av å ha meisterbrev i anleggsgartnarfaget. Dette er ein anerkjenning av vår ekspertise og kvalitetssikring av arbeidet vårt. Ein meister i anleggsgartnarfaget har gjennomgått omfattande opplæring og prøver, og har dermed ein djupare forståing og ferdigheiter innan faget. Med ein meister i laget kan vi garantere våre kundar at arbeidet blir utført på ein profesjonell og pålitelig måte. Vel å stole på Anleggsgartnar Baarøy AS med meisterbrev for eineståande utearealdesign og -arbeid av høg kvalitet.
Heatwork & Heatweed

Miljøvennleg ugrasbekjemping

Anleggsgartnar Baarøy AS tilbyr innovative løysingar for effektiv ugrasbekjemping gjennom bruk av Heatweed-teknologi. Med fokus på berekraftig praksis og miljøvenlege metodar, nyttar vi varme for å eliminere uønska vegetasjon utan behov for kjemikalium. Vår ekspertise innan dette området sikrar grundig og påliteleg fjerning av ugras, samtidig som vi held høg kvalitet og presisjon i vårt arbeid. I tillegg til vår ugressbehandlingsmetode tilbyr vi også tjenester gjennom bruk av Heatwork-maskinen, som effektivt tiner og smelter snø om vinteren. Dette gjør at vi kan tilby våre tjenester gjennom alle årstidene. Utforsk våre tenester for å oppnå ein grønare og meir attraktiv utandørs atmosfære utan å gå på akkord med miljøet.

Maskinpark

Gravemaskin
4
Hjullaster
4
Traktor med tilhengar
1
Liten lastebil
1
Dumper
1

Treng du hjelp? Ta kontakt!

Flovegen 6, 6800 FØRDE
tormod@baaroy.no
980 94 274