Utfører alt innen park og hageanlegg.

Skaff deg draumehagen din no!

Stein
Vatn
Vekst
Stein, vatn og vekst er ord som arbeidet vårt krinsar kring. Stein representerer sjølve grunnarbeidet og kan fungere som hovudelement i ein hage, lik vatn og vekstar. Vatn er ei livgjevande kraft som er avgjerende for å skape vekst og som har ein reingjerande effekt. Vekst er avgjerende for framtida til alle levande vesen, og vekstar gjev inspirasjon og ro i sjela. Stein, vatn og vekst er òg tre hovudelementer ein finn attende i naturen.

Kva vi tilbyr

Grunnarbeid
Belegningsstein
Brustein
Forblending
Mur og kantar
Skifer
Trapper
Planting
Plantekassar
Beskjæring og trepleie
Plen og ferdigplen
Dam og fontene
Gjerde og portar
Leikeplassar
Peis og grill
Ta grep i hagen i dag!

Friske opp grøntanlegget? Fjerne villnisset? Sjå kva vi kan gjere for deg.

Få inspirasjon

Rådvill? Veit du ikkje kvar du skal byrje? Sjå prosjekt vi har jobba med.

Bestill gartnar

Vi utfører alt mogleg innan park- og hagearbeid.
Få eit tilbod i dag!

Treng du hjelp? Ta kontakt!

Flovegen 6, 6800 FØRDE
tormod@baaroy.no
980 94 274