Anleggsgartner Baarøy AS

Anleggsgartnar Baarøy AS

Anleggsgartnar Baarøy AS driv med utforming av utearealer og utfører alt innan park- og hagearbeid. Vi held til i Førde men opererer over heile Sogn og Fjordane fylke. Oppdrag som vi typisk utfører, er steinleggjing, planting, gjerde- og murararbeid. Våre kundar er offentlege verksemder og private. Anleggsgartner Baarøy AS har sentral godkjenning frå Direktoratet for byggkvalitet. Fordelane med å velje oss er at vi har god kunnskap, gode fagfolk og lang røynsle innan faget.

Stein – Vatn – Vekst

Stein, vatn og vekst er ord som arbeidet vårt krinsar kring. Stein representerer sjølve grunnarbeidet og kan fungere som hovudelement i ein hage, lik vatn og vekstar. Vatn er ei livgjevande kraft som er avgjerende for å skape vekst og som har ein reingjerande effekt. Vekst er avgjerende for framtida til alle levande vesen, og vekstar gjev inspirasjon og ro i sjela. Stein, vatn og vekst er òg tre hovudelementer ein finn attende i naturen.

Ansvarsrett_logo_rgb_liten
0_0_0_0_250_250_csupload_53604932
logo_naml

Ta grep om hagen i dag!

Friske opp grøntanlegget?  Fjerne villnisset?
Sjå kva vi kan gjere for deg.

Få inspirasjon

Rådvill? Veit du ikkje kvar du skal byrje?
Sjå prosjekt vi har jobba med.

Bestill gartnar

Vi utfører alt mogleg innan park- og hagearbeid.
Få eit tilbod i dag!