Prosjekt

Anleggsgartnar Baarøys prosjekt

Diverse referanseprosjekter siste 5 år

I samarbeid med Uniqa

I samarbeid med Ramsdal maskin AS

 • Uteområde Havreneset barnehage i Florø, 2016

I samarbeid med Mesta AS

I samarbeid med Magne Hafstad

 • Rasteplass Svidalsneset, pågåande
 • Uteområdet ved nybygget ved Førde sentralsjukehus, 2017
 • Hafstad Bydel 2014
 • Uteområdet ved Langhogane Barnehage, 2012
 • Thor Solbergveg i Florø, 2012

I samarbeid med Røyseth maskin

 • Naustdal kyrkjegard – utviding, 2015
 • Kvartalet i Førde, 2013
 • Elveforbygging jølstra Førde sentrum, 2009 – 2012

I samarbeid med Veidekke

 • Uteområdet ved Sogndal vidaregåande skule, 2017
 • Nordstrandvegen og rasteplass ved Nordstrandvegen på Sandane, 2014 – 2015

I samarbeid med Førde Granitt

 • Natursteinsforblending av Nye Krohnborg skole i Bergen, 2012

I samarbeid med Trygve Ullaland

 • Kinnvegen 2014 – 2016
 • Kantsteinsetting nybøvegen og ved navbygget i Florø, 2012

I samarbeid med Gravdal Bygg AS

 • Utomhusarbeid ved bustadfelt på vie 2012-2014
 • Sørbøvågen sansehage 2014

I samarbeid med Paeb Anlegg AS

 • Oppedal ferjekai, 2014

I samarbeid med Skanska

 • Utomhus Naustdal barne- og ungdomsskule, 2016 – 2017
 • Eikefjorden BUS_RIB, 2015 – 2016

I samarbeid med Kleiven Sogn AS

 • Opprusting av gateplan rundt Ullsentralen i Førde, 2016 – 2017

I samarbeid med Åsen og Øverlid

 • Forlengelse av Strandgata i Florø, 2016

I samarbeid med Maskinen3prenør1 AS

 • Svelgen torg, 2017

Egne kontrakter

 • Fallunderlag Yksnebjør barnehage Dale i Fjaler, 2017
 • Klatrepark ved Breim skule i Gloppen, 2017
 • Oppgradering av rabatter, parkeringer i Balestrand sentrum, pågåande
 • Sansehage Solundsheimen omsorgssenter, 2014 – 2015
 • Skifer på trappeløp ved samfunnshuset i Høyanger, 2016
 • Uteområdet ved Gaular Kommune, 2013
 • Parken i Balestrand, 2013