Prosjekt

Anleggsgartner Baarøys prosjekt

Galleri

Diverse referanseprosjekter

I samarbeid med Mesta AS

 • Gang og sykkelveg Nausdal – Sæle. 2011/12
 • E-39 Rundkjøring ved Sande i Gaular 2014

I samarbeid med Entreprenørservice as

 • 2 stk rundkjøringer ved Øyrane, 2005 og 2006
 • Firda Billag i Førde sentrum, 2009

I samarbeid med Magne Hafstad

 • Bussholdeplass ved Sande sentrum i Gaular kommune, 2008
 • Askvoll ferjekai, 2010
 • G/S-veg Farsund, 2010
 • Uteområdet ved Langhogane Barnehage, 2012
 • Thor Solbergveg i Florø, 2012
 • Hafstad Bydel 2014

I samarbeid med Røyseth maskin

 • Elveforbygging jølstra Førde sentrum, 2009
 • Elveparken ved sjukepleierhøgskulen i Førde, 2010
 • Uteområde ved Vie Barnehage, 2010
 • Elveforbygging jølstra sentrum sør, 2012
 • Kvartalet i Førde, 2013

I samarbeid med Førde Granitt

 • Jotunheimen utomhusanlegg i Øvre Årdal, 2009
 • Natursteinsforblending av Litlebø kraftverk, 2010
 • Natursteinsforblending av Ny Krohnborg skule i Bergen, 2012

I samarbeid med Trygve Ullaland

 • Kantsteinsetting nybøvegen og ved navbygget i Florø, 2012
 • Kinnvegen 2014-2016

I samarbeid med Gravdal Bygg as

 • Utomhusarbeid ved bustadfelt på vie 2012-2014
 • Sørbevågen sansehage 2014

Egne kontrakter

 • Uteområdet ved Gaular Kommune, 2013
 • Parken i Balestrand, 2013